Autostart av QL/TS3 server i supervisord

Lägg nedan inehåll i filen /etc/supervisord.conf

[program:quakelive]
command=/games/steam/steamcmd/quakelive/run_server_x64.sh %(process_num)s
directory=/games/steam/steamcmd/quakelive
user=steam
process_name=qzeroded_%(process_num)s
numprocs=1
autostart=true
autorestart=true
startretries=3
stderr_logfile=/var/log/quakelive/quakelive.err.log
stdout_logfile=/var/log/quakelive/quakelive.out.log

[program:teamspeak3]
command=/home/ts/teamspeak3-server_linux-amd64/ts3server_startscript.sh start %(process_num)s
directory=/home/ts/teamspeak3-server_linux-amd64
user=ts
process_name=ts3server_linux_amd64_%(process_num)s
numprocs=1
autostart=true
autorestart=true
startretries=3
stderr_logfile=/var/log/teamspeak3/ts3.err.log
stdout_logfile=/var/log/teamspeak3/ts3.out.log

# Nu är det bara att enable supervisord och starta den ! Klart

#systemctl start supervisord.service # startar tjänsterna

# systemctl stop supervisord.service # stoppar tjänsterna