Doktor och veterinär… Från Kermit

Det var en doktor som även arbetade som veterinär.
En dag satt det två män i hans väntrum.
Den ena led av eksem på magen och ljumskarna, den andra hade höns som led av hönsloppor.
Doktorn gav båda männen varsin tub med salva, men tyvärr förväxlades salvorna.
På kvällen hemma hos mannen med eksem läste han noga på bruksanvisningen och började smörja in mage, ljumskar och även de mest intima delarna på sin kropp.
Hans fru frågade varför han smorde in sin käraste kroppsdel, varvid mannen svarade att det ju stod på tuben att man även skulle smörja in pinnen som hönan ska sitta på.